Füsioterapeudi roll psühhiaatriliste haiguste käsitlemisel

Foto: Shutterstock
Triin Raestik

Triin Raestik

triin@celsius.ee
Kuigi kehalise aktiivsuse mõju vaimse tervise häirega inimeste ravis uuritakse üha rohkem, on sekkumiste integreerimine kliinilisse praktikasse endiselt vähene. Kehalist aktiivsust küll rakendatakse, kuid seda piirab peamiselt spetsialistide ja võimaluste puudus, kuid ka patsientide vähene motiveeritus, mistõttu loodavad patsiendid rohkem farmakoloogilistele lahendustele.