Diagnoosimata obstruktiivne uneapnoe ja operatsioonijärgsete tüsistuste risk

Eesti Arst

Eesti Arst

Uuringust ilmneb, et uneapnoega patsientidel on suurem operatsioonijärgsete kardiovaskulaarsete tüsistuste risk.