Aspiriini tarvitamine tervetel vanemaealistel ei vähenda suremust

Foto: Shutterstock
Eesti Arst

Eesti Arst

Mitmes uuringus on näidatud, et väikeses annuses aspiriin on kasulik koronaartõvega patsientidele, kuid andmed aspiriini tõhususe kohta tervete vanemaealiste inimeste jaoks esmase ennetuse eesmärgil on puudulikud.