Teadlikkust vaktsiinidest ja vaktsineerimisest on vaja suurendada

Kärt Sõber
Triin Raestik

Triin Raestik

triin@celsius.ee
Riik on seisukohal, et vaktsineerimist tuleks jätkata senisel põhimõttel, kuid rohkem on vaja panustada, et inimestel tekiks parem arusaamine vaktsiinide olemusest ja vaktsineerimisest.