Euroopa Ravimiameti ülevaade pandeemilise gripi vaktsiinide ja oseltamiviiri ohutusest

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Euroopa Ravimiamet avaldas 3. detsembril ülevaate seni pandeemilise gripi vaktsiinide ohutuse kohta kogutud andmetest. Ülevaade on avaldatud Euroopa Ravimiameti veebis ning käsitleb EL-s müügiloa saanud vaktsiine Celvapan, Focetria ja Pandemrix, samas antakse ülevaade viirusevastase ravimi oseltamiviir (Tamflu) kohta laekunud ohutusandmeist.