Välisarstide eelnõu saadeti tutvumiseks kooskõlastusringile

Madis Filippov

Madis Filippov

madis@celsius.ee
Eile kooskõlastusringile saadetud eelnõuga muudetakse tervishoiuteenuste korraldamise seadust ja ravikindlustuse seadust seoses kolmandatest riikidest tulevate tervishoiutöötajate registreerimise menetluse täiendamisega ning arst-residentide ravikindlustuse katkemisega.