Uute juhtumite arv suurenes 70% võrra Nakatamiskordaja R on 1,4

Foto: Shutterstock
Madis Filippov

Madis Filippov

madis@celsius.ee
Sarnaselt eelnevate nädalatega on enim haigestunuid noorema tööealise, sotsiaalselt aktiivse elanikkonna hulgas. Haigestumise kasv on seotud nii delta tüve kui ürituste läbiviimisega, uute juhtumite arv suurenes 70% võrra.