UUS KOLLEKTIIVLEPE Füsioterapeudid tahavad palgatõusu

Foto: Shutterstock
Madis Filippov

Madis Filippov

madis@celsius.ee
Füsioterapeutide ametiühing tegi haiglate liidule ettepaneku alustada kollektiivlepingu läbirääkimisi, millega kehtestatakse tervishoiuasutustes töötavate füsioterapeutide töötasu alammäärad ja reguleeritakse töötingimusi.