Ulipristaaliga seotud maksakahjustuse riski vähendamiseks soovitatakse rakendada uusi kasutamise piiranguid

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Euroopa Ravimiameti ravimite riskihindamise komitee (PRAC) hinnangul ei tohi tõsise maksakahjustuse riski tõttu emakafibroidide ravimit Esmya (ulipristaal) kasutada maksahaigusega naistel; teistel naistel tohib uut ravikuuri alustada vaid juhul, kui eelnevalt määratakse maksaensüümide aktiivsus.