Tuberkuloosi haigestumiskordaja on Eestis aegade madalaim

Allikas: Tervise Arengu Instituut
Madis Filippov

Madis Filippov

madis@celsius.ee
Tuberkuloosi haigestumuskordaja oli 2020. aastal 100 000 inimese kohta 9,3 ja esmashaigestumuskordaja 8,2, mis on kõigi aegade madalaimad tuberkuloosi haigestumuskordajad.