Taastekavasse on ühe ettepanekuna jõudnud Viljandi haigla

Foto: RKAS
Madis Filippov

Madis Filippov

madis@celsius.ee
Tervishoiuvaldkonnast on taastekavas ettepanekuna laual Viljandi haigla projekt. Rohkem ettepanekuid tervishoiutaristu investeeringuteks pole laekunud.