Suremus on Eestis ka tänavu langustrendis

Meeste peamised surmapõhjused vanuse järgi, 2009. Allikas: statistikaamet
Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
2010. aasta esialgsetel andmetel võib ka tänavu eeldada suremuse viimase viieteistkümne aasta langustrendi jätkumist. Samas just meeste varajane suremus vigastussurmadesse on Eestis Euroopa Liidu keskmisest kolm korda kõrgem.