Sotsiaalministeerium: Muudatused tööandjatele haigushüvitiste maksmisel

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Muudatused on tingitud järgnevate õigusaktide uuenemisest: ravikindlustuse seadus, töötervishoiu ja tööohutuse seadus, sotsiaalministri 26. septembri 2002. aasta määrus nr 114 “ Töövõimetuslehe registreerimise ja väljaandmise tingimused ja kord ning töövõimetuslehe vormid ja sotsiaalministri 19. septembri 2002.a määrus nr 109 “ Ajutise töövõimetuse hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise kord.