Riigikontroll: ravimid ja abivahendid võivad osale puuetega inimestest kättesaamatuks jääda

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Riigikontroll leidis äsja lõppenud auditis, et praegune puuetega inimeste ja töövõimetuspensionäride toetamise süsteem ei toimi mõistlikult – see ei taga, et abi oleks igakülgne ja jõuaks nendeni, kes seda tegelikult vajavad. Samas kulub puuetega inimeste toetusteks ja töövõimetuspensionideks kokku üle kolme miljardi krooni aastas.