Riigikohus mõistis Matti Maimetsa lõplikult õigeks

Matti Maimets. Foto: Powerhouse
Madis Filippov

Madis Filippov

madis@celsius.ee
Riigikohus jättis muutmata tuntud arsti Matti Maimetsa õigeksmõistmise toimingupiirangu rikkumise süüdistuses, mis oli seotud tema tegevusega HI-viiruse vastaste ravimite hankimist koordineerivas komisjonis.