Ravimiamet selgitab: miks muutuvad kodeiini sisaldavad ravimid peagi retseptiravimiks?

Foto: Shutterstock
Madis Filippov

Madis Filippov

madis@celsius.ee
Alates 1. jaanuarist 2023 muutuvad kodeiini sisaldavad ravimid retseptiravimiteks. Retseptiravimiks muutmise põhjuseks on nende ravimite väär- ja liigkasutamine, mis seab ohtu patsiendi tervise.