Pereõele suuremad õigused

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Uue perearstide tööjuhendiga antakse pereõele praegusest suuremad õigused ning pikendatakse perearstile pääsemise ooteaega kolmelt päevalt viiele.