Patsienditestament kui üks võimalus kaitsta otsusevõimetu patsiendi enesemääramisõigust

Aigi Kivioja, õiguskantsleri vanemnõunik
Aigi Kivioja, õiguskantsleri vanemnõunik

Aigi Kivioja, õiguskantsleri vanemnõunik

Põhiseadus tagab inimese enesemääramisõiguse. See tähendab muu hulgas, et inimene peab saama üldjuhul ise otsustada, kas ta soovib tervishoiuteenust või ei. Enesemääramisõigus on ka üks meditsiiniõiguse kesksetest põhimõtetest.