Patsiendiohutusega tegeletakse haiglates erineval tasemel

Madis Filippov

Madis Filippov

madis@celsius.ee
Eestis on täna patsiendiohutusega tegelemine iga raviasutuse enda vastutus, mistõttu on patsiendiohutuse tase väga erinev, ütles Eesti Puuetega Inimeste Koja esindaja Kristi Rekand.