Patoloogia, kohtuarstiteadus ja töötervishoid arstiks õppijaid ei paelu

ut.ee
Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Tartu Ülikooli arstiteaduskonna residentuuri konkursi tulemuste järgi on arstiks õppijate huvi kõige väiksem patoloogia, kohtuarstiteaduse ja töötervishoiu vastu.