Partneriga elavad naised tunnevad seksi vastu tunduvalt vähem huvi kui mehed

Madis Filippov

Madis Filippov

madis@celsius.ee
Briti naistel, kes elavad partneriga, puudub seksi vastu huvi kaks korda suurema tõenäosusega kui partneriga elavatel meestel ning vähemalt pooled neist tunnevad sellepärast ka muret.