Paratsetamool võib vähendada deliiriumi eakatel südamekirurgia patsientidel

Piret Rospu

Piret Rospu

med24@med24.ee
Umbes pooled südamekirurgialt tulnud patsiendid võivad läbi teha deliiriumi, see on äge segasusseisund desorienteerituse, mälu kahjustuse, meelepetete ja järskude muutustega meeleolus ja käitumises, seal hulgas agressiivsus.