Põletikuline soolehaigus ja risk haigestuda Parkinsoni tõppe

Eesti Arst

Eesti Arst

Uuringus ilmneb kindel seos põletikulise soolehaiguse ja Parkinsoni tõppe haigestumise vahel.