Neinar Seli stipendiumi pälvisid Katrin Õunap ja Margus Punab

Katrin Õunap
Eli Lilles

Eli Lilles

eli@celsius.ee
Neinar Seli stipendiumi pälvis viimase viie aasta teaduspublikatsioonide eest Katrin Õunap ja viimase kalendriaasta teaduspublikatsioonide eest Margus Punab.