Mida tõi kaasa andmekaitsemääruse jõustumine?

Foto: Helin Loik-Tomson
Madis Filippov

Madis Filippov

madis@celsius.ee
Uue isikuandmete kaitse üldmäärusega seotud probleemidest räägiti kevadel väga palju, ent kära oli pigem rohkem kui vaja.