Meditsiinitöötajate liidud: asjatundmatu juhtimine kahjustab rahvast ja riiki

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Kahjuks teevad tervishoidu juhtivad poliitikud kogu rahva tervist mõjutavaid otsuseid pigem teerulli meetodil, arvestamata vähimalgi määral asjatundjate ettepanekuid, on kirjas tänases meditsiinitöötajate liitude pöördumises.