Med24 küsimusele vastab Euroopa Komisjoni terviseasjade volinik

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Med24'l õnnestus WHO konverentsi raames esitada üks küsimus Euroopa Liidu kõrgeimale tervishoiu ametnikule, Euroopa Komisjoni tervisevolinikule, Androulla Vassiliou'le.