Läheneb tähtaeg tervishoiuteenuste loetelu muutmisettepanekuteks

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Haigekassa tuletab meelde, et 2012. aasta tervishoiuteenuste loetelu muutmise ettepanekute esitamise tähtaeg on 31. detsember 2010.