Kui kaua püsib COVID-19 tekitaja eluvõimelisena õhus ja pindadel?

Eesti Arst

Eesti Arst

USA teadlaste eksperimentaalses uuringus vaadeldi COVID-19 tekitaja SARS-CoV-2 püsimist eluvõimelisena õhus, plastil, roostevabal terasel, vasel ja kartongil.