Kolm neljandikku Eesti elanikest on rahul arstiabi kvaliteediga

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Sotsiaalministeeriumi ja Haigekassa tellitud uuringu „Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2010" tulemused näitavad, et kaks kolmandikku (63%) elanikest peavad tervishoiu korraldust Eestis heaks, arstiabi kättesaadavusega on rahul üle poole (55%) elanikest. Pea kolmveerand (74%) hindab arstiabi kvaliteeti pigem heaks.