Kohus tunnistas Tallinna Kiirabi 14 töötaja vallandamise tühiseks

Foto: Scanpix/Taavi Sepp
Madis Filippov

Madis Filippov

madis@celsius.ee
Harju Maakohus otsustas reedel, et Tallinna Kiirabi 14 töötaja töölepingute ülesütlemised seoses mittevaktsineerimisega olid tühised ning töötajatele mõisteti välja erinevas suuruses hüvitised, millest suurim küündis 16 000 euroni.