Kirjeldati uut tüüpi peapööritust

Piret Rospu

Piret Rospu

med24@med24.ee
Lõuna-Koreas kirjeldatud uus, võib-olla ravitav vertiigo kannab nimetust korduv spontaanne vertiigo (recurrent spontaneous vertigo, RSV).