Hambaproteeside valmistamisel tuleb kasutada nõuetele vastavaid materjale

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Rutiinse järelevalve käigus tuvastas Terviseamet, et mõned hambaproteeside tootjad kasutavad proteesimaterjale, mis ei vasta Euroopas kehtivatele nõuetele.