Euroopa Liidu toetuste vähenemine mõjutaks ka investeeringuid tervishoidu

Riigikontrolör Alar Karis. Foto: PM/SCANPIX BALTICS
Madis Filippov

Madis Filippov

madis@celsius.ee
Kui Euroopa Liidu toetused järgmisel perioodil vähenevad, ent peaks tekkima vajadus teha lisainvesteeringuid tervishoiu- või erihoolekande valdkonnas, siis tuleb need teha teenuse osutajate omavahenditest, leiab sotsiaalministeerium.