Enim oodatakse e-labori väljaarendamist

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Praxise uuringust selgub, et E-tervise SA poolt kavandatud uutest teenustest pidasid vastajad kõige olulisemaks esmajärjekorras välja arendada e-labor.