EMA: kõik EL-is müügiloa saanud bioloogiliselt sarnased ravimid on omavahel vahetatavad

Foto: pixabay
Madis Filippov

Madis Filippov

madis@celsius.ee
Euroopa Ravimiamet (EMA) koos Euroopa ravimiametite juhtide võrgustikuga (HMA) avaldasid ühise seisukoha bioloogiliselt sarnaste ravimite ehk biosimilaride vahetatavuse kohta.