Digilahendustelt oodatakse tervishoiuteenuse kvaliteetsemaks muutmist

Eli Lilles

Eli Lilles

eli@celsius.ee
Tervise innovatsiooni puhul ei räägita digivaldkonnast kui eesmärgist omaette, vaid kvaliteetsemast, efektiivsemast ja ligipääsetavamast teenusest - digilahendused on vaid üks viis sinna jõudmiseks.