COVID-19 vastased antikeharavimid võivad aidata haiguse varases faasis

Foto: Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Euroopa Liidus ei ole praegu ühelegi monokloonsele antikehale COVID-19 näidustusel müügiluba antud. Eesti Ravimiametil ei ole praeguste andmete alusel vastuväiteid nende ravimite kasutamisele, kui Eesti arstid peavad seda põhjendatuks.