Arstide päevadel räägitakse ülediagnoosimisest

Madis Filippov

Madis Filippov

madis@celsius.ee
Arstide päevade teisel päeval korraldab Eesti Nooremarstide Ühendus sessiooni teemal "Rohkem meditsiini ei tähenda tingimata rohkem tervist".

"Ülediagnoosimise, sõeluuringute ja ennetamise teema on olnud väga pikka aega minu huviorbiidis. Perearstina töötamisel näen, et palju vigu ja arusaamatusi tekib mitte ainult mingi haiguse hilisest diagnoosimisest või diagnoosimata jätmisest, vaid ka ülediagnoosimisest ja üleravimisest," rääkis üks esinejatest, peremeditsiini professor Ruth Kalda. "Ülediagnoosimine on sageli tingitud arvamusest, et arstid peaksid alati olema võimelised diagnoosima või ennetama raskeid haigusi selle varases arengujärgus. Surve on seotud üha enama meditsiinitehnoloogia kasutuselevõtu ning kommertshuvidega. Sellest aga ei räägita sellisel viisil nagu aladiagnoosimisest, kuigi mõlemad kahjustavad patsiendi tervist."

Ülediagnoosimisest Eestis ja maailmas räägib ka haigekassa analüütika osakonna juht Kadri Haller-Kikkatalo. Veel on teemadeks "Optimaalne laboridiagnostika – õige uuring õigel ajal õigele patsiendile" (Kaja Vaagen) ja "Käänuline teekond mõtestatud radioloogiani" (Julius Juurmaa).

"Laborianalüüside ratsionaalse valiku teema kõnetab mind, kuna oma igapäevatöös näen palju ebavajalikke tellimusi, mis ei anna lisaväärtust patsiendi käsitlemisel, koormavad tegelikult arsti töölauda ja millele kulutatud raha võiks suunata hoopis mõne muu vajaliku uuringu tegemiseks," rääkis laboriarst Kaja Vaagen. "Ehk vali teadlikult – vähem võib olla rohkem!"

Radioloogia arst-resident Julius Juurmaa ütles oma ettekande kohta nii: "Olen sügavalt veendunud, et konveierid kuuluvad saapavabrikusse, mitte haiglasse. Arvan, et kui oleme kollegiaalsed ja sätime oma kompassid patsiendi huvide järgi, on meil vaatamata kõigele nullist suurem tõenäosus tervishoiust terve mõistusega väljuda. Sellest oma ettekandes räägingi."

Arstide Päevad toimuvad tänavu 3-4. aprillil Viljandis. Täpsema info leiab arstide liidu kodulehelt.

Jaga