Antikoagulatsiooni taasalustamine kodade virvendusarütmiaga patsiendil ajuinsuldi järgselt

Eno-Martin Lotman. Foto: Helin Loik-Tomson
Triin Raestik

Triin Raestik

triin@celsius.ee
Kodade virvendusarütmia (KVA) on kardioemboolilise ajuinfarkti oluline riskifaktor, mille tõttu on trombemboolia riskifaktoritega KVA-ga patsientidele näidustatud suukaudne antikoagulantravi. Kui ajuinfarkt on tekkinud antikoaguleerimata patsiendil või antikoagulantravi foonil, on ebaselge, millal peaks raviga (taas)alustama. Veelgi ebaselgem on, millal võiks alustada antikoagulantraviga patsientidel, kellel on esinenud koljusisene verejooks.