Eesti Mürgistusteabekeskus

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee

Eesti Mürgistusteabekeskuse (MTK) põhieesmärk on nõustamise kaudu ägedaid mürgistusi puudutavates küsimustes inimeste haigestumise, tervisekahjustuste ja suremuse vähendamine.