Ravimiameti teade statiinide kohta

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Statiine ehk HMG-CoA reduktaasi inhibiitoreid kasutatakse hüperkolesteroleemia raviks ning raskete kardiaalsete tüsistuste vältimiseks kardiovaskulaarste haigustega patsientidel. Statiinide rühma kuuluvad simvastatiin, pravastatiin, fluvastatiin, atorvastatiin ja rosuvastatiin.