Raptiva (efalizumab) müügiloa peatamine

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Euroopa Ravimiamet (EMEA) andis soovituse peatada retseptiravim Raptiva (toimeaine efalizumab, müügiloa hoidja Serono Europe Ltd.) müügiluba Euroopa Liidus. EMEA Inimravimite komitee (CHMP) jõudis järeldusele, et ravimi kasutamisega seoses kindlaks tehtud ohud, sh progresseeruva multifokaalse leukoentsefalopaatia (PML) teke Raptiva’t kasutatavatel patsientidel, ületavad ravist saadava kasu ning ravimi müügiluba tuleb peatada.