Haruldaste haiguste päev osutab avalikkuse huvipuudusele harvaesinevate raskete haiguste suhtes Eestis

kliinikum.ee
Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Haruldase kuupäeva ehk 29. veebruariga ära märgitud üleeuroopaline haruldaste haiguste päev koondab tähelepanu keskmesse need 6-8% rahvastikust, kes põevad neid raskeid, enamasti ravimatuid tõbesid. Eestis nagu ka kogu Euroopas on üldine teadlikkus haruldastest haigustest madal ning vajab selgitustööd nii elanikkonna kui ametnikkonna seas.