Ühendused: lapsed ja alkohol tuleb lahus hoida

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Eesti Tubaka ja Alkoholi tarvitamise kahjude vähendamise Koda (ETAK) tegi kultuuriministrile ning Tallinna linnapeale ettepanekud, mis aitaksid hoida lapsi ja alkoholi lahus.