Töötervishoiuteenus võiks olla kättesaadavam

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Töötervishoiuarsti teenuse pakkujate arv on Eestis alates aastast 2003 kahekordistunud ning tänu teenusepakkujate tõusnud mobiilsusele on oluliselt paranenud ka teenuse levik maakondades. Siiski jääb teenuse kättesaadavus Eestis alla EL keskmisele.