Ülikooli soovitud muudatus viiks Margus Lemberi kliinikumi nõukogust (1)

Kliinik 2019 konverents. Margus Lember. Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool
Madis Filippov

Madis Filippov

madis@celsius.ee
Tartu Ülikool teeb ettepaneku muuta kliinikumi põhikirja, et välistada võimalus nõukogu liikmeks määrata isikuid, kes töötavad samal ajal kliinikumis mõne struktuuriüksuse juhina.