Ükski arst ei taha olla korruptant (1)

Triin Raestik

Triin Raestik

triin@celsius.ee
Kuna korruptsioonivastase seaduse (KVS) tähenduses mahub ametiisiku määratluse alla ka tervishoiutöötaja, on üksjagu segadust tekitanud küsimus, millistes olukordades peaksid tervishoiutöötajad end raviotsuste ja raviga seotud toimingute tegemisest taandama.