Ühekordne viiruskoopiate arvu määramine võib HIV-i supressiooni liiga optimistlikult hinnata

Piret Rospu

Piret Rospu

med24@med24.ee
USA riikliku HIV-i seiresüsteemi andmete analüüs viitab, et viiruskoormuse ühekordne hindamine võib püsiva HIV-i supressiooni saavutanud inimeste arvu üle hinnata. Mõnel tavaravi saanud patsiendil püsis ikkagi viiruskoopiate arv piisavalt suurena, et nakkusrisk ei vähenenud.