Volinik kahtleb androloogi ja uroloogi saatekirja vajalikkuses

Madis Filippov

Madis Filippov

madis@celsius.ee
Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Mari-Liis Sepper saatis sotsiaalministeeriumi asekantsler Ivi Normetile kirja, milles küsib, miks nõutakse perearsti saatekirja uroloogi ja androloogi poole pöördumiseks.